„Aktywni zawodowo i społecznie” to projekt realizowany w naszym powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że osoby niepełnosprawne lub doświadczające przemocy domowej mogą otrzymać wsparcie, dzięki któremu odnajdą się na rynku pracy i podejmą próby włączenia się w życie lokalnej społeczności.

(więcej…)

Zakończyła się Kazimierska Pleneriada Uczelni Artystycznych 2019

Młodzi artyści zostawili w Kazimierzu swoje prace – wystawę można oglądać w Kazimierskim Ośrodku Kultury.

(więcej…)

Konsultacje społeczne w Gminie Kurów

Władze pytają mieszkańców, czy ci chcieliby korzystać z usług żłobka oraz o to, czy seniorzy potrzebują dziennego domu pobytu.

(więcej…)

KULTURA

SPORT