100. urodziny mieszkanki Wólki Gołębskiej

W sobotę, 10 grudnia 2016 r. mieszkanka Wólki Gołębskiej, Pani Marianna Osiak obchodziła 100. rocznicę urodzin. Wraz z jubilatką świętowała licznie zgromadzona rodzina i bliscy. Uroczyste gratulacje i życzenia na ręce Pani Marianny złożyła także delegacja samorządu gminnego.

Obecni na uroczystości Norbert Staszak – Zastępca Wójta oraz Paweł Kamola – Sekretarz Gminy, przekazali Jubilatce listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów i Wójta Gminy Puławy.

Pani Marianna jest czwartą mieszkanką Gminy Puławy, która w 2016 r. świętowała 100. urodziny i pod tym względem rok 2016 jest bardzo wyjątkowy.

Źródło: Gmina Puławy / www.gminapulawy.pl