Uwaga na fałszywe rejestry firm

Ministerstwo Rozwoju ostrzega przed fałszywymi wpisami do rejestrów przedsiębiorców. Podmioty prowadzące fałszywe rejestry próbują wyłudzać opłaty od przedsiębiorców, kierując do nich bezpodstawne wezwania. Szczególnie narażeni są przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, po raz pierwszy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Treść wezwania sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Tego typu pisma wyglądem bardzo przypominają pisma urzędowe. Dla ich uwiarygodnienia podmioty podszywające się pod urzędowe rejestry uciekają się do różnych sposobów: używają sformułowań pojawiających się w oficjalnych pismach urzędowych, jako podstawę prawną wezwania przytaczają przepisy ustaw (często nieistniejących), umieszczają na pismach pieczęci do złudzenia przypominające urzędowe lub jako lokalizację swojej siedziby podają nazwy ulic, na których faktycznie mieszczą się siedziby sądów lub urzędów.

Jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców – osoby fizyczne jest CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis i zmiany są BEZPŁATNE.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG.

Więcej informacji pod tym linkiem

Dotychczas odnotowano następujące nazwy ?prywatnych? rejestrów:

1. ?Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców? Sp. z o.o., Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;

2. ?Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych? EEIDG Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;

3. ?Ewidencja Działalności Gospodarczych? s.r.o. INF.DAT, Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

4. ?Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych?, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;

5. ?Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych?, czyli GALOR Sp. z o.o.

6. ?Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej? Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;

7. ?Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych? Tomasz Zabilski, Ul. Piastowska 1/2, 48-300 Nysa;

8. ?Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej? Mariusz Sebastian Breczko Białystok;

9. ?Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach?, Ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;

10. ?Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach? Ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.?

Problem fałszywych wezwań dotyczy nie tylko rejestrów przedsiębiorców. Oszuści podszywają się również pod Monitor Sądowy i Gospodarczy, tworząc komercyjne publikatory o łudząco podobnych nazwach, takich jak: ?Internetowy Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego?, ?Centralny Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego?.