„Aktywni zawodowo i społecznie” to projekt realizowany w naszym powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że osoby niepełnosprawne lub doświadczające przemocy domowej mogą otrzymać wsparcie, dzięki któremu odnajdą się na rynku pracy i podejmą próby włączenia się w życie lokalnej społeczności.

Program „Aktywni zawodowo i społecznie” jest finansowany z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jest organizowany z myślą o osobach, które z różnych przyczyn mają problem z podjęciem aktywności zawodowej czy też z uczestniczeniem w życiu społecznym. Projekt stawia sobie za cel zidentyfikowanie i wyeliminowanie przeszkód, które przeszkadzają jego beneficjentom w prowadzeniu takich działań.

Według założeń, programem zostanie objętych 80 osób niepełnosprawnych i 30 kobiet doświadczających przemocy domowej. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego, będą na nich czekały warsztaty i zajęcia. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest pomoc w zdobyciu pracy: udzielane będzie między innymi doradztwo zawodowe.

Projekt „Aktywni zawodowo i społecznie” będzie realizowany na terenie naszego powiatu do końca 2021 roku. Szczegółowe informacje oraz ankieta zgłoszeniowa, są zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach.