Andrzej Gorgol Honorowym Obywatelem Puław

Podczas przedświątecznej sesji Rady Miasta wręczono Odznakę Honorową za Zasługi dla Puław Andrzejowi Gorgolowi.

Uroczystego wręczenia dokonał Prezydent Miasta Janusz Grobel, Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena Krygier i Wiceprzewodniczący Rady Miasta: Elżbieta Szymańska i Ryszard Ścibior.

Andrzej Gorgol, ur. 11 X 1964 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (1988), w 1999 doktorat, w 2012 habilitacja. Od 1979 jako uczeń I LO w Puławach kolporter pism niezależnych (?Opinia?, ?Robotnik?, ?Spotkania ? Niezależne Pismo Młodych Katolików?, ?Droga?, ?Bratniak?).

Obecnie prawnik i autor ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa. W 2010 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.