Czy Beata Trzcińska-Staszczyk straciła swoje stanowisko?

Jak dowiedział się nasz reporter, procedura została wszczęta, ale jeszcze nie przeprowadzono jej do końca.

Wczoraj (16 stycznia) zarząd powiatu puławskiego podjął decyzję o odwołaniu Beaty Trzcińskiej-Staszczyk ze stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego imienia Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach. To decyzja organu prowadzącego, która rozpoczyna procedurę odwołania dyrektora ? kolejny etap to pozyskanie opinii z lubelskiego kuratorium.

– Podjęto decyzję o skierowaniu wniosku do Lubelskiego Kuratora Oświaty, w sprawie wyrażenia opinii na temat odwołania pani Beaty Trzcińskiej-Staszczyk. Jest to procedura z artykułu 66 ustawy o prawie oświatowym ? powiedział Waldemar Orkiszewski, sekretarz Starostwa Powiatowego w Puławach.

Przypominamy, że podstawą odwołania Beaty Trzcińskiej-Staszczyk jest skarga złożona przez 20 nauczycieli zatrudnionych w I. LO w Puławach. Zarzucili swojej dyrektor między innymi nierówne traktowanie, faworyzowanie części pracowników oraz bierność wobec stosowania w jej obecności gróźb przez jednego z nauczycieli.