Burmistrz Kazimierza Dolnego powołał Społeczną Radę Kultury

Ten nowy organ będzie służyć radą włodarzowi miasta – w sprawach związanych z organizowaniem projektów i imprez kulturalnych.

Kazimierz Dolny to wyjątkowe miejsce – nie tylko na mapie Lubelszczyzny, ale i całego naszego kraju. To malownicze nadwiślańskie miasteczko rocznie odwiedza kilkaset tysięcy turystów z Polski, Europy i całego świata. Gości przyciągają niepowtarzalne walory tutejszego krajobrazu, ale też tutejsze propozycje kulturalne – a wśród nich także wiele wyjątkowych imprez artystycznych. Właśnie mając na uwadze potrzebę ciągłego opracowywania kulturalnej oferty Kazimierza Dolnego, burmistrz Artur Pomianowski powołał Społeczną Radę Kultury. W rozmowie z naszym reporterem przyznał:

– Zadaniem Rady Kultury będzie opiniowanie projektów i programów zawierających zadanie dotyczące działalności kulturalnej. Do kompetencji Rady będzie należało także inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie kultury wśród mieszkańców i turystów. Rada będzie też uczestniczyła w przygotowywaniu kalendarza imprez na kolejny sezon. Ponadto będzie też miała wpływ na prace nad projektem budżetu, z zakresu wynikającego z funkcjonowania samej Rady.

Jak podkreślił burmistrz, Społeczna Rada Kultury będzie dla niego organem doradczym, opiniotwórczym i opiniodawczym. Dodał, że zasadność jej istnienia jest oparta na przekonaniu, że o kulturze w Kazimierzu Dolnym nie powinna decydować jedna osoba, ale ludzie o ugruntowanej pozycji w dziedzinach, którymi się zajmują. Inicjatywa utworzenia takiego organu pokazuje otwartość kazimierskiego Magistratu na głos tych mieszkańców miasteczka, którzy chcą uczestniczyć w kulturalnym zagospodarowaniu Kazimierza.

Mimo, że odbyło się w dopiero drugie spotkanie Społecznej Rady Kultury, z dyskusji, którym przysłuchiwał się nasz reporter, wynika jasno że powołanie takiego gremium było strzałem w dziesiątkę – i już niedługo mieszkańcy i turyści będą widzieli pierwsze efekty działań Rady.