Jak chronić Korzeniowy Dół

Jak chronić Korzeniowy Dół to jeden z tematów, który będzie podejmowany podczas debaty publicznej organizowanej przez Burmistrza Kazimierza Dolnego. Oprócz tego pod dyskusję będzie brane wykorzystanie wąwozu na cele turystyczne i lokalne.

Będzie mowa o zagrożeniach i nadziejach z tym związanych. Spotkanie zatytułowane “Korzeniowy Dół – pomnik przyrody, głębocznica lessowa, droga, atrakcja turystyczna” poprowadzi prof. hab. Bogusław Sawicki – kierownik katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Debata odbędzie się 20 października o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza.