W Dęblinie przeprowadzono warsztaty w ramach projektu ?Parasol?

Wczoraj (28 listopada) na terenie dęblińskiej jednostki wojskowej odbyło się spotkanie, którego gospodarzami byli żołnierze z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Gościli zaś przedstawicieli samorządów oraz służb i instytucji, odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w powiatach puławskim, ryckim, opolskim i kraśnickim.

Spotkanie miało charakter warsztatów: uczestnicy mieli okazję lepiej poznać możliwości, jakimi dysponuje Wojsko Obrony Terytorialnej, by wspierać samorządy i służby ratownicze podczas niemilitarnych sytuacji kryzysowych, takich jak katastrofy czy klęski żywiołowe. Zaprezentowano wojskowy sprzęt i wyposażenie, a także kompanijny moduł zadaniowy, który może być użyty, żeby szybko nieść pomoc lokalnej społeczności. Celem projektu ? Parasol?, w ramach którego odbyły się wczorajsze warsztaty, jest przygotowanie samorządów, służb im podległych i innych instytucji do sprawnej współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Powiaty rycki, puławski, kraśnicki i opolski znajdują się w rejonie odpowiedzialności 22. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie. Dowódca tej jednostki, ppłk Sławomir Miazga, otwierając warsztaty podkreślił, że projekt ?Parasol? dąży do tego, by odbywały się wspólne ćwiczenia z Gminnymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego i Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, a także z OSP i PSP.

Warto zaznaczyć, że 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej osiągnęła zdolność reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych na początku września tego roku ? jako jedna z pierwszych w kraju. Żołnierze WOT są zobowiązani do natychmiastowego podjęcia koniecznych działań, gdy tylko w danym obszarze wystąpi katastrofa, awaria, wypadek o dużej skali lub inna sytuacja kryzysowa (na przykład klęska żywiołowa). Przypomina o tym także dewiza lubelskich Terytorialsów: ?Zawsze gotowi, zawsze blisko?.