„Dom Chemika” zachęca do udziału w konkursach recytatorskich

W przyszłym tygodniu (27 marca) upłynie termin składania zgłoszeń do dwóch przeglądów, dedykowanych krasomówcom.

Po pierwsze, na uczestników czeka 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Do tej rywalizacji zaproszone są osoby w różnym wieku: od uczniów szkół ponadgminazjalnych, przez studentów, po osoby dorosłe. Konkurs obejmie cztery kategorie artystyczne: pozwali się wykazać w recytacji, zaprezentować poezję śpiewaną, przedstawić monodram albo zmierzyć się z kategorią opisaną jako „wywiedzione ze słowa”.

Druga propozycja to 13. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia” – i jest dedykowany uczniom klas gimnazjalnych oraz VII i VIII szkół podstawowych. Młodzi ludzie będą mogli przedstawić fragmenty pochodzące z literatury polskiej i światowej. Konkursowa prezentacja pozwoli nie tylko przypomnieć publiczności interesujące fragmenty literackie, ale przede wszystkim da okazję młodym ludziom do zaprezentowania własnej wrażliwości i inwencji.

Eliminacje powiatowe do obu tych konkursów odbędą się 8 kwietnia, a zgłoszenia, w zamkniętych kopertach, należy do następnej środy (27 marca) zostawić na portierni „Domu Chemika”. Koperta zawierająca zgłoszenie, musi być opatrzona odpowiednim dopiskiem („OKR 2019” albo „przebudzeni 2019”). Regulaminy obu konkursów i wzory kart zgłoszeniowych można znaleźć na stronie internetowej Puławskiego Ośrodka Kultury.