Dzień Kariery Zawodowej ? jutro w Puławach

Spotkanie, które zostanie zorganizowane w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej, ma pomóc młodym ludziom z naszego powiatu w snuciu zawodowych planów na przyszłość.

W czwartek (06.12.) w Puławach odbędzie się Dzień Kariery Zawodowej. Przedsięwzięcie zostanie przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z Puław i całego naszego powiatu. W hali sportowej ZST młodzież spotka się z przedstawicielami szkół policealnych i wyższych uczelni ? nie tylko z Puław, ale też Lublina, Radomia, czy Warszawy. Dzięki temu będą mogli dowiedzieć się, jak przedstawia się perspektywa kontynuowania edukacji lub podnoszenia zawodowych kwalifikacji. Na spotkaniu nie zabraknie też osób reprezentujących instytucje rynku pracy, pojawią się również lokalni pracodawcy ? dzięki temu osoby uczestniczące w Dniu Kariery Zawodowej będą mogły wybiec myślami jeszcze dalej. Lepiej poznają ten lokalny rynek pracy: nie tylko rządzące nim prawa, ale też możliwości, jakie stoją przed osobami szukającymi zatrudnienia. Będzie też mowa o zasadach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie potrwa od godziny 10.00 do 13.00. Jednym z jego punktów będzie także nagrodzenie zwycięzców konkursu zawodoznawczego ?Wiedza. Rekrutacja. Kariera?, który odbył się w puławskim Zespole Szkół Technicznych w poprzedni wtorek, 27 listopada. Młodzi ludzie już wówczas udowodnili, że znają już zasady poruszania się po rynku pracy, że wiedzą jak dobrze zaprezentować się potencjalnym pracodawcom. Dzień Kariery Zawodowej to okazja, by jeszcze tę wiedzę ugruntować i zachęcić młodzież do odważnego myślenia o przyszłości.

Głównym organizatorem Dnia Kariery Zawodowej jest Zespół Szkół Technicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej ? ale w przygotowaniu spotkania biorą udział także Powiatowy Urząd Pracy w Puławach i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Honorowym patronatem objęli to wydarzenie Starosta Puławski, Prezydent Miasta Puławy i Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Radio Puławy 24 jest patronem medialnym Dnia Kariery Zawodowej.