Informacja Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta ws. reformy edukacji

Sejm RP uchwalił ustawę Prawo Oświatowe. W myśl ustawy zmieni się struktura szkół: powstanie 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i dwustopniowa szkoła branżowa. Od 1 września nie będzie rekrutacji do gimnazjów.

W związku z tym Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta informuje, że obecnie w Puławach trwają prace nad przygotowaniem się do wejścia w życie ustawy i reorganizacją placówek tak, aby dostosować ich funkcjonowanie do nowych przepisów.

Prezydent Miasta Puławy powołał Zespół ds. wypracowania koncepcji sieci i obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Puławy, w którego pracach wezmą udział m.in. dyrektorzy wszystkich miejskich szkół i przedstawiciele Rady Miasta Puławy.  Do konsultacji zostały zaproszone związki zawodowe. Planowane jest również spotkanie z przedstawicielami rad rodziców. Prace trwają i żadne wiążące decyzje dotychczas nie zapadły. Wbrew informacjom pojawiającym się w przestrzeni publicznej nie ma planów likwidacji którejkolwiek z istniejących szkół podstawowych.