Janowiecki zamek czeka na miłośników historycznych ciekawostek

Muzeum Nadwiślańskie zachęca, by w tę niedzielę wybrać się na zachodni brzeg Wisły – i wysłuchać zajmujących opowieści o przeszłości niegdysiejszej siedziby polskich magnatów.

Zamek w Janowcu ponownie zaprasza w swoje progi tych, którzy są ciekawi jego tajemnic. Mury tej budowli pamiętają XVI stulecie, ale opowieści o dawnych czasach i mieszkańcach zamku przechowują też muzealne rekwizyty. Całym tym dziedzictwem opiekuje się oddział Muzeum Nadwiślańskiego – i już w tę niedzielę będzie okazja, by wraz z muzealnym przewodnikiem obejrzeć tutejsze ekspozycje. Podczas takiego spaceru przez zamkowe krużganki i wnętrza będzie można wysłuchać niejednej fascynującej historii.

Oddział Zamek w Janowcu zaprasza w tę niedzielę (17 marca) na dwa takie oprowadzania. Zwiedzanie zamkowych zabudowań i oglądanie przechowywanych tu eksponatów można zacząć o godzinie 10.00 albo 12.00.