Komenda Powiatowa Policji w Puławach została nagrodzona przez PZPN

Podczas osiemnastej Ogólnopolskiej Konferencji ?Bezpieczny Stadion? prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dziękował komendantom polskiej policji za wzorową współpracę z klubami sportowymi.

Zagadnienie bezpieczeństwa na stadionach ? to temat konferencji, którą co roku organizuje PZPN. Doroczne spotkania z przedstawicielami policji i innych służb, a także z samymi kibicami, to okazja do tego by dyskutować o bieżących problemach i rozważać plany na przyszłość. Podczas tych konferencji zwraca się uwagę na to, że bezpieczeństwo podczas imprez sportowych to efekt zgodnego współdziałania organizatorów, służb porządkowych i kibiców. Doroczna konferencja to także dobry czas na dokonywanie podsumowań i dobry moment, by wystosować podziękowania za dotychczasową, udaną współpracę.

W ubiegły czwartek (25 października), w Centrum Kongresowym Targi Kielce odbyła się tegoroczna konferencja, podczas której podsumowywano sezon 2017/2018. Zbigniew Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, podziękował Komendantowi Głównemu Policji za zaangażowanie polskich policjantów w ochronę zorganizowanych meczów. Słowa podziękowania i symboliczne nagrody otrzymali także Komendant Stołeczny Policji, Komendanci Wojewódzcy Policji z Gdańska, Poznania, Katowic i Wrocławia. Za wzorową współpracę z lokalnymi klubami sportowymi podziękowania i wyróżnienia odebrali również Komendanci Miejscy Policji z Wrocławia, Tarnowa, Kielc, Bielska-Białej, Chorzowa, Suwałk, Katowic i Tarnobrzega oraz Komendanci Powiatowi Policji z Lubina, Mielca i Puław.

Przedstawiona lista wyraźnie wskazuje, że puławską jednostkę spotkało więc niemałe wyróżnienie ? a nagroda dotyczy wzorowej współpracy z Klubem Wisła Puławy podczas organizacji meczów z ubiegłego sezonu rozgrywkowego. Symboliczny puchar odebrał z rąk prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa Bońka, młodszy inspektor Sylwester Śliwka, komendant puławskiej jednostki.