Konsultacje społeczne w Gminie Kurów

Władze pytają mieszkańców, czy ci chcieliby korzystać z usług żłobka oraz o to, czy seniorzy potrzebują dziennego domu pobytu.

Na terenie Gminy Kurów mogłyby zacząć działać dwie instytucje, w których potrzebne wsparcie otrzymaliby najmłodsi i najstarsi mieszkańcy. Zanim jednak zapadną decyzje w tych sprawach, o opinie są proszeni ci, którzy są potencjalnie zainteresowani usługami takich ośrodków. Biorąc udział w konsultacjach społecznych, można wyrazić swoje zdanie: poprzeć albo odrzucić propozycje wysunięte przez władze gminy, przedstawić własne wskazówki.

Po pierwsze, możliwe jest pozyskanie dofinansowania, dzięki któremu w Kurowie mógłby powstać i działać żłobek. Konsultacje mają wykazać, czy lokalna społeczność potrzebuje instytucji, której zapracowani rodzice mogliby powierzyć swoje małe dzieci. Konsultacje w tej sprawie trwają do czwartku, 18 kwietnia.

Drugi temat konsultacji to dzienny dom pobytu seniorów. Na terenie gminy mógłby pojawić się ośrodek, w którym osoby powyżej 60. roku życia mogłyby miło i pożytecznie spędzać czas. Czekało by tu na nie profesjonalne wsparcie terapeutów czy interesujące zajęcia prowadzone przez animatorów. Dzienny dom pobytu to także miejsce, w którym można pobyć z innymi, rozwijać własne zainteresowania. Opinie na temat tego, czy i jak taka instytucja mogłaby działać w Kurowie, można przedstawiać do 30 kwietnia.

Swoje zdanie i uwagi należy zgłaszać na piśmie: formularze można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Kurów. Wypełnione można przesłać pocztą elektroniczną albo wydrukować i złożyć w siedzibie Urzędu. Do udziału w konsultacjach zaprasza Wójt Gminy Kurów, Arkadiusz Małecki.