W Leokadiowie odbędzie się jutro spotkanie poświęcone budowie drogi ekspresowej S-12

Mieszkańcy Gminy Puławy będą mogli poznać projekty zagospodarowania terenu, przez który może przebiegać nowa droga.

Z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 9 listopada odbędzie się ostatnie z serii spotkań, podczas których inżynierowie zaangażowani w pracę nad drogą ekspresową S-12 przedstawią swoje plany mieszkańcom Gminy Puławy. Istnieją trzy warianty przebiegu drogi i tego, jak wpisze się ona w lokalną infrastrukturę. Osoby zainteresowane tematem powinny pojawić się jutro w Szkole Podstawowej w Leokadiowie, o godzinie 16.00.

Wszystkie informacje na temat zadania, którym jest budowa drogi ekspresowej S-12 na odcinku od węzła Radom-Południe do węzła Bronowice na obwodnicy Puław, są do wglądu w Urzędzie Gminy. Tam również można zapoznać się z zaproponowanymi przez inżynierów wariantami zagospodarowania terenu.