I LO w Puławach ma już nowego dyrektora

Rozstrzygnięcie konkursu na to stanowisko zbiegło się w czasie z nadejściem postanowienia, jakie w sprawie Beaty Trzcińskiej-Staszczyk wydała Komisja Dyscyplinarna, działająca przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W ostatnim czasie przekazywaliśmy dużo informacji dotyczących puławskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach: a to za sprawą sporu między Starostwem Powiatowym a dyrektor tej szkoły, Beatą Trzcińską-Staszczyk. Po tym, jak Zarząd Powiatu Puławskiego zawiesił panią dyrektor w pełnieniu przez nią jej obowiązków, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim uchyliła to zawieszenie. Władze powiatowe zwróciły się więc do kolejnej instancji – i w miniony piątek Starostwo Powiatowe w Puławach otrzymało odpowiedź od Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. O treść postanowienia wystosowanego przez tę najwyższą instancję odwoławczą zapytaliśmy Danutę Smagę, Starostę Powiatu Puławskiego:

– Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej postanowiła uwzględnić nasze zażalenie – i uchylić postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubelskim. Tym samym została utrzymana w mocy nasza decyzja o zawieszeniu pani Beaty Trzcińskiej-Staszczyk, nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora I LO w Puławach.

Danuta Smaga podkreśliła, że decyzja Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji Narodowej jest ostatecznym rozwiązaniem sporu. Od tego orzeczenia nie można odwołać się do żadnego sądu – tak więc to już ostatni etap sprawy zawieszenia Beaty Trzcińskiej-Staszczyk w pełnieniu obowiązków dyrektora I LO w Puławach.

Tymczasem, ta ważna puławska placówka oświatowa, ma już nowego dyrektora. O to, jaka decyzja zapadła w miniony piątek (5 kwietnia) zapytaliśmy Waldemara Orkiszewskiego, sekretarza Starostwa Powiatowego w Puławach:

– Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu postępowania, wyłoniła osobę na stanowisko dyrektora spośród dwóch kandydatów. Wybrany został pan Marek Chrzanowski, czyli obecny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach.

Marek Chrzanowski jest absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i doktorem nauk humanistycznych. Ukończył również studia podyplomowe z geografii na Politechnice Radomskiej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.