Lokalne samorządy zdobyły dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Wśród beneficjentów są Miasto Puławy oraz Powiat Puławski.

Fundusz Dróg Samorządowych gromadzi środki przeznaczone na realizację zadań (jednorocznych i wieloletnich) w zakresie polskiej infrastruktury drogowej. Naszemu województwu przyznano ponad 530 milionów złotych – tę kwotę rozdysponowano zaś między poszczególne samorządy lokalne, które jesienią ubiegłego roku złożyły wnioski o takie dofinansowanie.

W miniony wtorek (14 maja), w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość, podczas której podpisywano konkretne umowy i przekazywano je przedstawicielom władz samorządowych. Wręczania dokumentów dokonywali wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Artur Soboń oraz posłanka na Sejm Rzeczypospolitej, Elżbieta Kruk.

Na tej uroczystości byli obecni Starosta Powiatu Puławskiego, Danuta Smaga, wraz z członkiem zarządu, Jerzym Ziomką. Odebrali umowę, w myśl której Powiat Puławski otrzymał finansowe wsparcie w postaci 2 milionów 240 tysięcy złotych. Te środki zostaną spożytkowane na przebudowę odcinka drogi powiatowej, biegnącej z Kurowa do Karmanowic. Procedura przetargowa w tej sprawie została już zakończona, wiadomo że prace przeprowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim był obecny również Prezydent Miasta Puławy. Paweł Maj przyjął umowę, wedle której władze miasta będą mogły skorzystać z dofinansowania w kwocie 2 milionów 200 tysięcy złotych. Te środki pomogą doprowadzić do końca prowadzone już prace przy przebudowie ulic na Włostowicach. Chodzi o przedłużenie ulicy Kowalskiej, budowę ulicy Powstańców Listopadowych i połączenie jej z ulicą Zabłockiego. Zrealizowanie powziętego planu sprawi, że puławscy kierowcy będą mogli korzystać z nowego przejazdu, omijając część ulicy Włostowickiej. Przewidywany termin oddania tych nowych dróg do użytku to czwarty kwartał 2019 roku.