Mieszkańcy Gminy Puławy mogą wziąć udział w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii

Uczestnicy programu, dzięki unijnemu dofinansowaniu, łatwiej zdobędą instalacje, które przydadzą się w ekologicznym gospodarstwie domowym.

Gmina Puławy przypomina, że właściciele budynków mieszkalnych mogą zgłaszać chęć skorzystania z paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła. Poprzez udział w projekcie realizowanym dzięki wsparciu funduszy unijnych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), takie instalacje można pozyskać niższym kosztem. Zainteresowani, po wpłaceniu zaliczki, będą mogli zdobyć wybraną instalację i eksploatować ją przez pięć lat. Po tym czasie panele, kotły i pompy zostaną nieodpłatnie przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji.

Jeżeli gmina pozyska dofinansowanie, zakup i montaż zamówionych instalacji potrwa najpóźniej do końca 2021 roku. Szczegółowe informacje na temat programu, oferowanych instalacji i szacowania kosztów, są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Puławy. Zapisy trwają: zakończą się 17 maja, czyli w ten piątek.