Za nami I Konferencja „Żyć godnie” (audio-relacja)

„Żyć godnie” – to temat konferencji jaką zorganizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble.

Jak tłumaczy Danuta Ogłoza, dyrektor placówki, było to wydarzenie wpisujące się w obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, jak również chęć przybliżenia innym wizerunku dziecka niepełnosprawnego.

– Kiedy jeździliśmy z naszymi wychowankami, np. z zespołem teatralnym, z zespołem tanecznym do szkół masowych, bardzo często słyszałam takie zdanie „To tyle można z waszymi dziećmi zrobić!”. Zrozumieliśmy wtedy, że ta rzeczywistość, że ludzie niewiele wiedzą na temat niepełnosprawności, na temat tego, jakie problemy wiążą się z niepełnosprawnością intelektualną i, po prostu chcielibyśmy przybliżyć ten temat ludziom z zewnątrz. Ludzie chcą się dowiadywać. Chcą poszerzać swoją wiedzę. Część ludzi to właśnie byli rodzice, którzy chcą się dowiedzieć na temat swoich dzieci, ale też były osoby, które nie mają do czynienia w ogóle z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

– mówi Danuta Ogłoza.

Jedną z prelegentek była mgr Anna Kamińska, która przedstawiła prezentacje pt. „Wczesne wspomaganie z punktu widzenia matki”.

– Moje dziecko korzysta ze wspomagania rozwoju tutaj w Ośrodku w Kęble. Przedstawiłam niepokojące objawy w rozwoju Bartka, ale pokazałam również sposób, w jaki oddziaływano na jego funkcjonowanie, na rozwój w poszczególnych aspektach, sferach i pokazałam, w jaki sposób oddziałujemy w domu, jakie zaplecze stworzyliśmy, by go wspierać w jego problemie z nadruchliwością, by mógł się realizować, a przede wszystkim mówiłam o akceptacji, miłości takiego, jakim jest.

– mówi Anna Kamińska.

Udział w konferencji był bezpłatny. Radio Puławy 24 było patronem medialnym tego wydarzenia.