Czy nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za okres strajku?

Zapytaliśmy o to Prezydenta Miasta Puławy, Pawła Maja.

Dotarły do nas informacje, że przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego szczebla centralnego, jak również osoby z zarządu puławskiego ZNP, przekazują nauczycielom informacje, jakoby samorządy miały zapłacić strajkującym za okres obecnego protestu. Prezydent Puław, Paweł Maj, skomentował te doniesienia następująco:

– Naruszylibyśmy wtedy dyscyplinę finansów publicznych. Jednoznacznie o tym przesądza artykuł 23. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który dokładnie określa, że nie jest dopuszczana wypłata wynagrodzenia za czas strajku tym pracownikom, którzy uczestniczyli w akcji protestacyjnej. Strajkujący nauczyciele nie mogą otrzymywać żadnego wynagrodzenia, nie mogą być zmuszani do strajku.

Jak zauważył prezydent, przepisy wyraźnie regulują kwestię wynagrodzenia za okres, w którym manifestowano protest. Możemy jednak dodać, że w takich sytuacjach związki zawodowe powinny wykorzystywać posiadany fundusz strajkowy – właśnie z niego można wypłacić tę część nauczycielskiego wynagrodzenia, która została utracona w wyniku udziału w strajku.