Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w naszym powiecie

Wraz z pierwszym dniem stycznia weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Teraz z takich konsultacji może korzystać szersze grono osób.

Już od czterech lat mieszkańcy powiatu puławskiego mają do dyspozycji nieodpłatną pomoc prawną. Jednak dotychczas na takie udogodnienie mogły liczyć osoby znajdujące się w konkretnej sytuacji życiowej: obowiązujące do niedawna wytyczne dotyczyły między innymi wieku czy faktu, że dana osoba zmaga się z określonymi trudnościami (na przykład skutkami klęski żywiołowej). Obecnie, żeby bezpłatnie skonsultować się z adwokatami czy radcami prawnymi, wystarczy złożyć stosowne oświadczenie: stwierdzające że interesant nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnika.

Przypomnijmy, że korzystając z nieodpłatnej pomocy prawnej, można zasięgnąć profesjonalnej porady, by rozwiązać konkretny problem prawny. W ramach takich konsultacji można też liczyć na bezpłatną mediację, a także wsparcie w sporządzeniu konkretnych pism (nie dotyczy to jednak pism procesowych, związanych z toczącym się już postępowaniem). Na wskazówki mogą liczyć również osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działają w naszym powiecie w Puławach i w Nałęczowie. Dodatkowo funkcjonuje także punkt mobilny, który odwiedza Baranów, Końskowolę, Kurów i Janowiec. Harmonogram pracy poszczególnych punktów i wszystkie szczegółowe informacje na temat uzyskiwania nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej puławskiego Starostwa Powiatowego.

Dodatkowo, od stycznia zaczął funkcjonować także mobilny punkt, świadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Każdego dnia tygodnia działa w innej miejscowości: w Markuszowie, w Kazimierzu Dolnym i w Puławach. Składając stosowne oświadczenie, mówiące o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, można liczyć na profesjonalną konsultację. Korzystając z takiego poradnictwa, można liczyć na pomoc w rozpoznaniu problemów prawnych oraz opracowaniu dalszego działania, zmierzającego do wyeliminowania kłopotu. Prawnicy informują interesantów też o przysługujących im prawach i obowiązkach. Harmonogram pracy tego punktu mobilnego również znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach.