Niepełnosprawni uczniowie i studenci z naszego powiatu mogą starać się o dofinansowanie

Ci, którzy kontynuują naukę w szkołach wyższych, mają okazję zdobyć przydatne fundusze. Nabór wniosków trwa do 30 marca.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program pilotażowy „Aktywny Samorząd” Moduł II, którego zadaniem jest ułatwianie dostępu do edukacji. Przeszkodą, która często krzyżuje plany związane z doskonaleniem wykształcenia, jest często brak środków, które pozwoliłyby pokryć koszty związane z pobieraniem nauki. Właśnie dlatego wspomniany program proponuje udzielenie finansowej pomocy – a taka propozycja jest kierowana do osób niepełnosprawnych które na co dzień borykają się także z szeregiem innych niedogodności.

Beneficjentami programu mogą być osoby niepełnosprawne z terenu powiatu puławskiego, które uczęszczają do szkół policealnych albo studiują na uczelniach wyższych. Wnioski o taką pomoc mogą składać ci, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie będzie wypłacane ze środków, jakimi dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozyskane fundusze będzie można wykorzystać w pierwszym półroczu 2019 roku, a więc w bieżącym semestrze letnim.

Termin składania wniosków mija 30 marca. Szczegółowe informacje na temat programu, a także wzory dokumentów, można dostać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach (mieści się przy Alei Królewskiej 3). Warto również odwiedzić stronę internetową centrum: www.pcpr.pulawy.pl i tam znaleźć zakładkę „Aktywny Samorząd”.