Nowe wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Od 1. sierpnia zmieniły się wzory wniosków o przyznanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”. Dotychczas wniosek o jej przyznanie lub wydanie duplikatu mógł zostać złożony wyłącznie na wzorze określonym w ustawie.

Obecne rozporządzenie daje możliwość złożenia go na dowolnym wzorze, jednak musi on spełniać wymogi wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, a więc zawierać określone żądania, wskazanie osoby składającej wniosek oraz jej podpis.

– Przypomnę, że dużą rodzinę stanowi: opiekun bądź opiekunowie, rodzice, dzieci, w tym co najmniej troje dzieci do 18-ego roku życia, jeżeli dziecko się nie uczy dalej, lub do 25-ego, jeśli kontynuuje naukę.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Karta ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Anna Maj, kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, dodała, że w Puławach działa samorządowy program „Duża Puławska Rodzina”, gdzie również oferowane są zniżki przez różne instytucje i prywatnych przedsiębiorców.

(Zdjęcie: oficjalne logo KDR, rodzina.gov.pl)