Pomnik na 100. rocznicę odzyskania niepodległości

W Mokrelipiu odbędzie się uroczystość odsłonięcia pomnika będącego symbolem wdzięczności minionym pokoleniom, które odzyskały dla Polski niepodległość, a później zażarcie jej broniły ? nierzadko poświęcając życie.

Monument zostanie odsłonięty w towarzystwie ceremoniału wojskowego. Odbędzie się również występ artystyczny dzieci i młodzieży, którzy będą chcieli w ten sposób wyrazić swoje podziękowanie za niepodległą Polskę. Ostatni etapem będzie msza św. odprawiona w intencji ojczyzny i polskiego narodu.