Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań na rzecz ochrony środowiska

Budżet Miasta Puławy będzie udzielał docelowych dotacji dla zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Planując przeprowadzenie akcji z tego zakresu na terenie naszego miasta, można złożyć stosowny wniosek o dotację. W sprawie ochrony przyrody i utrzymania terenów zielonych, dokumenty można składać od 23 maja do 13 czerwca. Z kolei o dofinansowanie dla zadań związanych z ochroną wód w obrębie kanalizacji sanitarnej, wnioski można składać od 23 maja do 30 września. Szczegółowy regulamin przyznawania dotacji, a także wzory wniosków, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta.