Przedstawiciele klastrów z wizytą w PPNT

Przedstawiciele 9 klastrów, rozmawiali o wypracowaniu wspólnych rozwiązań i podjęciu szerszej współpracy z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Klastry, czyli przedstawiciele grupy przedsiębiorców pochodzących z tego samego bądź pochodnego sektora.

Mówił Tomasz Szymajda, prezes Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W spotkaniu wziął udział między innymi: Lubelski Klaster Eko-Energetyczny, Wschodni Klaster Obróbki Metali, Klaster Lubelska Medycyna czy przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.