Przy puławskim ratuszu powstanie Komitet do spraw Rewitalizacji

Komitet ma być organem doradczym Prezydenta Miasta Puławy, a jednocześnie płaszczyzną dla rozwijania działań rewitalizacyjnych w naszym mieście.

W Puławach zostanie wkrótce powołany Komitet do spraw Rewitalizacji. To grono mają tworzyć mieszkańcy naszego miasta, a także interesariusze, przedstawiciele przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych. Posiedzenia Komitetu będą odbywać się przynajmniej raz do roku, a pierwsze zaplanowano już na drugi kwartał 2019 roku. A do zasilenia szeregów Komitetu zaprasza prezydent Puław:

– To bardzo ważny temat dla miasta: Komitet nada kierunek i ton temu, co tu się dzieje, naszej przestrzeni, gospodarce, wielu aspektom naszego życia. Uważam, że mieszkańcy, stowarzyszenia, ale jeszcze raz podkreślam – przede wszystkim mieszkańcy – mogą w tym uczestniczyć, powinni dawać swoje cenne uwagi. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby brali udział w pracach tego Komitetu.

Osoby, które chciałyby aktywnie włączyć się w działania związane z rewitalizacją Puław, mogą zgłaszać swoje kandydatury na członków Komitetu ds. Rewitalizacji. W tym celu należy wypełnić „Deklarację uczestnictwa” i do 15 lutego, czyli do następnego piątku, złożyć ją w Kancelarii Ogólnej puławskiego Urzędu Miasta. Takie zgłoszenie można także przesłać elektronicznie, na adres: projekty@um.pulawy.pl. Szczegółowych informacji na temat Komitetu ds. Rewitalizacji udziela Wydział Rozwoju Miasta, a wzory dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu.