W przyszłym roku w Puławach powstaną nowe drogi

Naszemu miastu udało się pozyskać dofinansowanie, dzięki któremu będzie można podjąć kolejne ważne prace z zakresu miejskiej infrastruktury.

Dwie puławskie ulice: Powstańców Listopadowych i Kowalska wkrótce zostaną wzbogacone o zupełnie nowe odcinki. Budowę nowych dróg przewiduje miejski budżet na 2019 rok ? a koszt tej inwestycji oszacowano na niemal 6 milionów złotych. Puławy pozyskały wsparcie, które pomoże zrealizować te zamierzenia: to dotacja pochodząca z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury. Kwota dofinansowanie to 2 miliony 200 tysięcy złotych ? a zatem pokryje więcej niż 1/3 planowanych wydatków.

Nowe drogi zostaną poprowadzone w ten sposób, że ulica Kowalska zostanie przedłużona ? do skrzyżowania z ulicą Powstańców Listopadowych. Z kolei ta druga ulica zyska nowy odcinek, wiodący aż do skrzyżowania z ulicą Zabłockiego. Te nowe drogi i połączenia pozwolą odciążyć ulicę Włostowicką. Według planów, każdy z nowych odcinków będzie posiadać nową nawierzchnię i oświetlenie, każdej drodze będą towarzyszyć także chodniki i ścieżki rowerowe. W czwartym kwartale 2019 roku nowe puławskie drogi powinny zostać oddane do użytku.