W Puławach wkrótce ruszy program ?Szansa na zmianę?

Nasze miasto otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ? dzięki otrzymanym środkom zostanie zrealizowany projekt ?Szansa na zmianę?, który ma wzmocnić nasz lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinach.

Przedsięwzięcia, jakie będą organizowane w ramach tego projektu, będą kierowane zarówno do osób doświadczających przemocy domowej, jak też tych, którzy ją stosują. Specjalne szkolenia zostaną też przeprowadzone dla pracowników służb, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Trwa nabór zgłoszeń od osób, które chciałyby skorzystać z oferowanej pomocy.

Pomoc udzielana osobom, które najbardziej cierpią z uwagi na ten problem, będzie polegała między innymi na organizowaniu spotkań z psychologami. Od sierpnia do grudnia będą trwały spotkania grupy wsparcia, w których będzie mogło wziąć udział 12 kobiet ? dwugodzinne sesje będą odbywać się co 2 tygodnie. Od września zajęcia będą miały już charakter indywidualnych spotkań: każda osoba otrzyma wsparcie w takim wymiarze, jakiego będzie potrzebować, średnio mają to być 4 godziny rozmów ze specjalistą w miesiącu.

Z kolei od września do października grupy liczące po 20 osób będą mogły wziąć udział w spotkaniach z prawnikiem (mediatorem). Będzie to czas, żeby zapoznać się z przepisami prawnymi i procedurami, które dotyczą spraw rodzinnych. Podczas pogadanek będzie okazja, żeby poznać między innymi zasady formułowania pism procesowych czy prowadzenia mediacji, a po spotkaniach prawnik będzie udzielał indywidualnych konsultacji.

Specjalne, uzupełniające zajęcia przewidziano dla osób wychowujących dzieci ? w listopadzie odbędzie się 16-godzinne szkolenie, podczas którego 15 uczestników będzie ćwiczyć swoje umiejętności wychowawcze. Blok tych zajęć będzie przeznaczony dla uczestniczek grupy wsparcia oraz osób objętych procedurą ?Niebieskie Karty?. Również 16 godzin będzie trwał blok zajęć relaksacyjnych i antystresowych, na który zostanie zaproszonych 20 osób.

Program zakłada też udzielenie pomocy osobom, które stosują przemoc wobec członków swoich rodzin. Od września do listopada będą prowadzone indywidualne spotkania, w których będzie mogło wziąć udział 10 osób: psychologowie będą poświęcać każdemu uczestnikowi do 2 godzin miesięcznie. Dodatkowo, w październiku będą odbywać się dwudniowe zjazdy, podczas których prezentowane i trenowane będą metody zastępowania agresji.

Specjalne szkolenia przewidziano też dla pracowników służb, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 15 przedstawicieli takich służb będzie mogło wziąć udział w 16-godzinnym szkoleniu na temat tego, jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Taka sama liczba uczestników zostanie zaproszona do odbycia 50-godzinnego szkolenia, poświęconego temu, jak rozmawiać z osobami uwikłanymi w przemoc.

Program ?Szansa na zmianę? będzie prowadzony do końca tego roku kalendarzowego. Jego koordynacją zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ? to tam należy się zgłaszać, żeby wziąć udział w projekcie. Wszyscy chętni mogą też kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z pracownikami MOPSu: Koordynatorem programu, Anną Górzyńską (telefon: 81 458 69 78, adres: zespol.interdyscyplinarny@mops.pulawy.pl) i Kierownikiem Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej, Beatą Wagner (telefon: 81 458 62 07, adres: beata.wagner@mops.pulawy.pl).