“Puławski Przedsiębiorca Roku”

Do 1 grudnia można zgłosić swoją kandydaturę do konkursu „Puławski Przedsiębiorca Roku”. Zgłosić możemy siebie, ale zgłosić możemy także kogoś

– zaznaczył Łukasz Kołodziej z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.

 

Wzór wniosku o przyznanie tytułu należy pobrać ze strony www.pulawy.eu, wypełnić oraz przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju 218.