Puławskie Azoty wstrzymują rozmowy na temat finansowania budowy nowej hali sportowej

Głos w tej sprawie zabrał prezydent Puław, Paweł Maj.

Na kolejnym spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie, w którym uczestniczyli puławscy samorządowcy z prezydentem Majem na czele, rozmawiano o sytuacji Zakładów Azotowych. Dyskutowano między innymi o spadających wpływach z podatków PIT i CIT, które osłabiają finansowe możliwości puławskich samorządów. Ważnym tematem poruszonym w trakcie spotkania była budowa hali sportowo-widowiskowej, i tutaj zdecydowany głos zabrał prezydent Maj:

– Rozmowy na temat finansowania budowy hali widowiskowo-sportowej nie są zerwane, po prostu nie nastąpiły żadne postępy. Rozmawiałem na ten temat z zarządem, będę jeszcze posługiwać się oficjalnymi pismami. Chcę być optymistą – ale wygląda na to, że kontynuowanie rozmów może być bardzo trudne. Uważamy, że zaangażowanie puławskich Azotów jest ograniczane, coraz mniejsze – zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi latami. Chciałbym, żeby było inaczej.

To, co usłyszeliśmy, nie napawa optymizmem, ale miejmy nadzieję, że są to jedynie kłopoty przejściowe i puławskie Zakłady Azotowe włączą się w finansowanie największej od lat inwestycji w naszym mieście.