Puławy otrzymały trzy nagrody, doceniające działania samorządu na rzecz sportu

Włodarze naszego miasta zostali docenieni za wysiłki, jakie wkładają w rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. To uznanie ma teraz postać trzech prestiżowych wyróżnień.

Pierwszą z przyznanych nagród jest wyróżnienie ?Sportowa Gmina?. Trafia ono do tych samorządów, które dbają o rozwój sportu w regionie, poprzez budowanie nowoczesnych obiektów sportowych, a także angażują się w promowanie sportu i rekreacji wśród wszystkich mieszkańców gminy.

?Lider Sportowej Polski? to kolejny przyznany naszemu miastu tytuł. Wyróżnienie odebrał Prezydent Miasta Puławy ? jako wyraz uznania dla faktu, że władze inwestują w budowanie sportowego oblicza miasta. Doceniane jest tu także podejmowanie takich wysiłków, które zachęcają dzieci i młodzież do spędzania czasu na rekreacji i praktykowaniu dyscyplin sportowych.

Z kolei zarówno Miasto Puławy, jak też Prezydenta Miasta Puławy uhonorowano tytułem ?Inwestora na Medal?. To wyróżnienie nagradza całokształt działań, jakie podjęto w Puławach, żeby mieszkańcy mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wśród tych inicjatyw jako kluczową wskazano budowę szkolnego kompleksu sportowego przy ulicy Legionu Puławskiego. Nagroda poświadcza duży wkład we wspieranie programu Budujemy Sportową Polskę.