Rada Nadzorcza Grupy Azoty bez przedstawicieli Puław

Mamy komentarz przedstawiciela związkowców z „Solidarności”.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. przyjęła regulamin wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A. Niestety, te decyzje podjęto bez przeprowadzenia konsultacji ze stroną społeczną, reprezentującą Spółki Grupy Zakłady Azotowe „ Puławy” S.A. A oto, jak komentuje zaistniałą sytuację Sławomir Kamiński, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Grupie Azoty ZAP S.A.:

– W ostatnim czasie mamy do czynienia z eskalacją czynów i faktów, które dyskredytują Grupę Azoty Puławy w całej Grupie. Ostatnim przykładem tego jest uchwalony niedawno regulamin, który de facto wyklucza ludzi pracujących w Puławach z możliwości kandydowania do władz w całej Grupie. Można by to porównać do takiego obrazowego przykładu: to tak, jakby w wyborach do Europarlamentu Polacy mogliby głosować tylko i wyłącznie na Niemców.

Azotowska „Solidarność” zapowiada bojkot zbliżających się wyborów do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Zaś ograniczenie biernego prawa wyborczego, czyli umożliwienie kandydowania tylko pracownikom z Tarnowa, uważa za skandaliczne, niedopuszczalne i niedemokratyczne.