Co_w_regionie.pl


Co_w_regionie.pl – to audycja o charakterze kulturalno-informacyjnym. Jej celem jest promowanie oraz informowanie o ważnych wydarzeniach w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście Puław, ale także Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Janowca czy Opola Lubelskiego. Audycja przybliża też Słuchaczom osoby związane ze światem sztuki – malarzy, pisarzy, fotografów, aktorów, muzyków, podróżników, zarówno lokalnych jak i tych, którzy goszczą w regionie. Nie brakuje też rozmów z animatorami czy dyrektorami centrów kultury aktywnie działających w okolicy. Audycja powstaje pod patronatem Starostwa Powiatowego w Puławach. Cotygodniowy program, emitowany w środę po 14.00 prowadzi Joanna Czajkowska.

CO W REGIONIE – 2019-04-17

W kolejnej audycji dedykowanej edukacji w powiecie wystąpili dyrektorzy szkół, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A. J. Czartoryskiego, Rafał Cieśla, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej, Robert Och, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego, Krzysztof Szabelski, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. M. Dąbrowskiej, Marek Matyjanka, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie, Henryk Głos, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, Teodor Józefacki, a także dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego, Mirosław Pustelnik oraz dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wiesław Smyrgała. Rozmowa dotyczyła nie tylko ofert edukacyjnych proponowanych przez placówki, ale również kwestii ogólnie związanych z kształceniem na poziomie ponadpodstawowym. Nie zabrakło też propozycji doskonalenia oferowanych dorosłym.

CO W REGIONIE – 2019-04-10

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach jest inicjatorem wielu konkursów, warsztatów, festiwali odbywających się cyklicznie i adresowanych do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży z naszego regionu. Niektóre z nich są objęte Honorowym Patronatem Starosty Puławskiego. O bieżących i nadchodzących wydarzeniach kulturalnych opowiedzieli Andrzej Wenerski – kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki puławskiego Starostwa, Mariusz Oleśkiewicz – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury oraz Mariola Błazik – nauczyciel i instruktor zajęć teatralnych w tej placówce.

CO W REGIONIE – 2019-04-03

W audycji rozmawialiśmy o edukacji w naszym mieście i powiecie. Strukturę i ofertę zreformowanych szkół średnich przedstawili: Henryk Głos – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, Teodor Józefacki – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym oraz Bożena Strzelecka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach. Pojawił się również temat edukacji przedszkolnej, o której opowiedzieli dyrektor z Niepublicznego Przedszkola Jezusa Miłosiernego w Puławach Małgorzata Janczak, a także pracownicy tej placówki – Dorota Karamon i Bartłomiej Sobolewski.

CO W REGIONIE – 2019-03-27

W audycji wystąpił Wojciech Kuba – prezes Towarzystwa Przyjaciół Puław, który przybliżył historię i działalność organizacji skupiającej sympatyków oraz popularyzatorów dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Podczas rozmowy nie zabrakło też informacji o zbliżającym się jubileuszu 60-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Puław, zaplanowanego na wrzesień bieżącego roku.

CO W REGIONIE – 2019-03-20

Tematem dominującym w audycji była XV edycja Targów Pracy i Edukacji, odbywających się w Puławach.W gronie gości komentujących wydarzenie znaleźli się Starosta puławski – Danuta Smaga, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Krzysztof Gumieniak oraz prof. Zbigniew Kołtowski – kierownik Zakładu Zapylania Roślin z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, który przybliżył zakończoną niedawno 56 Naukową Konferencję Pszczelarską w Kazimierzu Dolnym, odbywającą się pod patronatem Starosty puławskiego.