Niedziela u farmera


NIEDZIELA U FARMERA – 2018-09-09

NIEDZIELA U FARMERA – 2018-09-02

NIEDZIELA U FARMERA – 2018-08-26

Gościem programu był Adam Gąsiorowski – hodowca pszczół z Wąwolnicy. Rozmowa skoncentrowana na specyfice hodowli pszczół, pożytków, wykorzystywania produktów pszczelich w przemyśle spożywczym i kosmetycznym oraz konieczności ochrony tych owadów.

NIEDZIELA U FARMERA – 2018-08-19

Gościem programu był Gustaw Jędrejek – hodowca koni i trzody chlewnej z Bogucina, wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Rozmowa dotycząca kondycji polskiego rolnictwa na tle państw UE, rentowności hodowli trzody chlewnej oraz zjawiska ASF.

NIEDZIELA U FARMERA – 2018-08-12

Gościem programu był Krzysztof Ambryszewski – producent owoców miękkich z Zarzecza. Wywiad dotyczący zasad produkcji owoców

miękkich, rynku zbytu oraz nowoczesnych technologii stosowanych w uprawie maliny, borówki, truskawki.