Niedziela u farmera


NIEDZIELA U FARMERA – 2019-02-10

Czy choroba “szalonych krów” jest realnym zagrożeniem dla populacji bydła w Polsce? Jakie technologie i innowacyjne rozwiązania stosuje się w procesie hodowli krów? Na te oraz na inne pytania odpowiadał w audycji prof. dr hab. Dariusz Bednarek, Kierownik Zakładu Chorób Bydła i Owiec z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

NIEDZIELA U FARMERA – 2019-02-03

W pierwszej lutowej audycji nastąpiła kontynuacja tematu związanego z ASF czyli Afrykańskim Pomorem Świń. W roli eksperta wystąpił prof. dr hab. Zygmunt Pejsak z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR, wieloletni pracownik Puławskiego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach. W rozmowie zostały poruszone aspekty społeczne, hodowlane i ekonomiczne wynikające z obecności wirusa wśród populacji zwierząt hodowlanych oraz zasady bioasekuracji, których należy przestrzegać.

NIEDZIELA U FARMERA – 2019-01-27

W programie wziął udział dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dr hab. profesor nadzwyczajny – Krzysztof Niemczuk. Rozmowa dotyczyła działalności naukowej i eksperckiej placówki badawczej oraz zjawiska Afrykańskiego Pomoru Świń, o którym nadal głośno w mediach.

NIEDZIELA U FARMERA – 2019-01-20

W audycji wystąpił Andrzej Ryl – dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W rozmowie pojawiły się tematy związane z działalnością LODRu, bogatą ofertą szkoleń i warsztatów, a także finansowym wsparciem gospodarstw. Nie zabrakło nawiązań do aktualnych problemów i zjawisk typowych dla obszarów rolniczych Lubelszczyzny.

NIEDZIELA U FARMERA – 2019-01-13

W audycji wystąpił Karol Bujoczek, redaktor naczelny miesięcznika “top agrar Polska”. Tematem wiodącym była historia funkcjonującego od 25 lat na rynku wydawniczym czasopisma adresowanego do rolników oraz zmiany, które zachodziły w rolnictwie na przestrzeni dwóch ostatnich dekad. Nie zabrakło też oceny kondycji polskiej gospodarki rolnej na arenie krajowej i międzynarodowej oraz szans rozwoju w perspektywie aktualnych zjawisk.