Niedziela u farmera


NIEDZIELA U FARMERA – 2018-12-09

Piątego grudnia obchodziliśmy Dzień Gleby, mocno akcentowany na odbywającym się w Katowicach Szczycie klimatycznym COP24, dlatego w kolejnej audycji tematem przewodnim były zagadnienia skoncentrowane wokół ochrony gleby i racjonalnej gospodarki rolnej oraz planowania przestrzennego. Aktualne problemy przybliżył dr Jan Jadczyszyn – pracownik naukowy z Zakładu Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów puławskiego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

NIEDZIELA U FARMERA – 2018-12-02

W pierwszą niedzielę grudnia zagadnienia związane z glebą i czynnikami klimatycznymi wpływającymi na jej kondycję, przybliżył pracownik naukowy dr inż. Rafał Wawer z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów z IUNG w Puławach.

NIEDZIELA U FARMERA – 2018-11-25

Kluczowym tematem w programie było zagadnienie zmian klimatycznych, ich odczuwalnych skutków i szans, które stwarzają m.in. w sektorze rolniczym. O nowych perspektywach w zakresie upraw, ale też o świadomym użytkowaniu wody oraz innowacyjnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, mówił dr hab. Jerzy Kozyra – pracownik naukowy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

NIEDZIELA U FARMERA – 2018-11-18

Gościem w programie była dr Anna Nieróbca – pracownik puławskiego Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki. Tematem rozmowy były zmiany klimatyczne, ich wpływ na charakter upraw w rolnictwie oraz konsekwencje systematycznego wzrostu temperatury dla rozwoju fauny i flory.

NIEDZIELA U FARMERA – 2018-11-11

Gościem w programie “Niedziela u farmera” był Tomasz Solis – prezes Lubelskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, wiceprezes Związku Sadowników RP i Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru, sadownik z Mikołajówki w powiecie kraśnickim. Rozmowa dotyczyła szans rozwoju polskiego sadownictwa, które otwiera się na nowe pozaeuropejskie rynku zbytu. Pojawiły się też tematy związane z innowacyjnością w uprawie, a także ze sposobami promocji lokalnego produktu. Nie zabrakło również przypomnienia i popularyzacji tradycyjnych receptur spożywczych.