NIEDZIELA U FARMERA – 2019-03-10

Tematem wiodącym w audycji był Program azotanowy, jego założenia, podbudowa prawna oraz praktyczna strona realizacji w stosowaniu nawozów zawierających azot. Szczegóły związane z nawożeniem przybliżył mgr inż. Bogusław Kiedrowski – specjalista ds. sanitacji wsi i odnawialnych źródeł energii z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.