POROZMAWIAJMY O HISTORII – 2018-11-28

Polskie Państwo Podziemne w okupowanej Europie, o tym mówił Adam Skowyra – nauczyciel historii w ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, który był gościem Remigiusza Jeżewskiego.