CO W REGIONIE – 2019-05-08

Audycja została zdominowana przez sport, w związku z minioną uroczystością przyznania nagród Starosty Puławskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, na której uhonorowano placówki edukacyjne, kluby sportowe, trenerów i zawodników. W programie wystąpiła Danuta Smaga – Starosta Puławski, Henryk Głos – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach, Bożena Strzelecka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach, Arkadiusz Gajos – trener reprezentujący Uczniowski Ludowy Klub Sportowy “Andros”, Piotr Masłowski – zawodnik Klubu Sportowego “Azoty – Puławy” oraz Bernard Bojek – trener z Miejsko Szkolnego Klubu Sportowego “Puławiak”.