Seniorzy wśród nas – akcja przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie może mieć różne oblicza. Fizyczna, psychiczna czy ekonomiczna – to tylko niektóre z jej odmian. Jak jej przeciwdziałać?

Wiele instytucji działających na co dzień w służbie bezpieczeństwu mieszkańców Puław i skutecznej jego administracji zaangażowało się w “Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Puławy”. Jest to projekt skupiający się na zapewnieniu komfortu i szeroko rozumianego bezpieczeństwa osobom, które w przeszłości doświadczyły tej właśnie przemocy albo są nią zagrożone. W program zaangażowało się wiele organów życia publicznego – Urząd Miasta Puławy, MOPS w Puławach, KPP w Puławach oraz Prokuratura Rejonowa w Puławach. Jest to spowodowane faktem, iż przemoc w rodzinie to palący problem, o którym – niestety – rzadko mówi się publicznie, pozostawiając jej ofiary bezradne i zastraszone.

Radio Puławy 24 przyłączyło się do akcji “Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Już od najbliższego poniedziałku, codziennie o godz. 9:00 na naszej antenie usłyszycie audycje poświęcone temu tematowi.

(Zdjęcia: materiały promocyjne)