Sprawdź ważność dowodu osobistego

W roku 2017 upłynęło 10 lat od zakończenia programu obowiązkowej wymiany książkowych dowodów osobistych na dowody plastikowe. Według szacunków Ministerstwa Cyfryzacji dotyczy to ponad 5 mln Polaków, którzy podlegają obowiązkowi wyrobienia nowego dokumentu tożsamości.

W tej sytuacji warto sprawdzić ważność dowodu osobistego, aby nie narazić się na kłopoty z powodu nieważnego dokumentu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju na min. 30 dni przed upływem terminu ważności. Gotowość odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

Aby wyrobić dowód osobisty w Urzędzie Miasta Puławy należy zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich pok. 16 (parter), z aktualną biometryczną fotografią (zdjęcie nie powinno być wykonane wcześniej, jak na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) i dotychczasowym dowodem, bez obowiązku wypełniania wniosku. Dla usprawnienia obsługi wnioski drukowane są bezpośrednio z systemu dowodów osobistych.