Starostwo prosi o pomoc w zidentyfikowaniu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Puławskie Starostwo Powiatowe czeka na zgłoszenia dotyczące potencjalnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Chodzi tu o historyczne zanieczyszczenia, to znaczy takie, które byłyby skutkiem jakiejś działalności, prowadzonej przed dniem 30-tym kwietnia 2007 roku. Władzom samorządowym zależy także na zidentyfikowaniu szkód, jakie odniosło środowisko, z powodu zdarzenia mającego miejsce co najmniej 30 lat temu. Do zlokalizowania ewentualnych zanieczyszczeń, starostę obligują przepisy z zakresu prawa ochrony środowiska.

Zgłoszenia przypadków zanieczyszczenia środowiska powinny zawierać jak najwięcej konkretnych informacji, zwłaszcza na temat dokładnej lokalizacji. W roli argumentów potwierdzających zgłoszenie, powinny pojawiać się zeskanowane dokumenty, potwierdzające że na danym obszarze mogło dojść w określonym czasie do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, za sprawą konkretnych substancji chemicznych. Posiadając konkretne zgłoszenia, starosta zajmie się ustalaniem konkretów: identyfikowaniem działalności, jaka była prowadzona na danym obszarze lub w jego pobliżu i sporządzaniem listy substancji, które mogły mieć szkodliwy wpływ na środowisko. W razie potrzeby, zostaną zlecone badania laboratoryjne gleby, które dostarczą kolejnych istotnych przesłanek. Wszystkie zgłoszenia, jakie wpłyną do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zostaną przeanalizowane ? pełny zdobyty wykaz historycznych zanieczyszczeń ziemi zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wszystkie zgłoszenia w tej sprawie powinny być imienne. Puławskie starostwo prosi, by w tej sprawie pisać listy elektroniczne, i wysyłać je pod adres: starostwo@pulawy.powiat.pl.