Straż Miejska uważniej patroluje ulicę Krańcową w Puławach

Obecnie są tam prowadzone bardziej zdecydowane działania, których celem jest przywrócenie porządku na tym obszarze.

Kierowcy, którzy często parkują swoje samochody na osiedlu Krańcowa-Cichockiego, powinni liczyć się z tym, że ulica Krańcowa, a zwłaszcza droga dojazdowa do Biblioteki Miejskiej, jest teraz uważniej obserwowana przez strażników miejskich. W obrębie tej ulicy kierowcy bardzo często ignorują znaki drogowe B-36, zakazujące zatrzymywania się: w ten sposób łamią przepis z art. 92 §1. Kodeksu Wykroczeń. W praktyce, pojazdy zaparkowane niewłaściwych miejscach utrudniają przejazd służbom komunalnym, przeszkadzają też innym użytkownikom drogi – a tym samym stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym.

– Straż Miejska otrzymała sygnały od Biblioteki Miejskiej, a także od Zakładu Usług Komunalnych, który tam obsługuje altany śmietnikowe. Dowiedzieliśmy się, że pojawiają się określone problemy z dojazdem. Z naszej inicjatywy odbyła się wizja lokalna, przeprowadzona wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich. Wynik tych działań był taki, że wystąpiliśmy z wnioskiem do Zarządu Dróg Miejskich o zmianę organizacji ruchu – i być może dojdzie do takiej sytuacji, że wygospodarujemy około dwudziestu miejsc parkingowych, tylko przez zmianę oznakowania – powiedział naszemu reporterowi Sławomir Leszczyński komendant Straży Miejskiej w Puławach.

W sprawie parkingów  Straż Miejska wystosuje jeszcze stosowne pismo do INTERNUSU i Bio-Relaxu – prosząc, by zapewnili swoim pacjentom taką przestrzeń. Jeśli mowa zaś o mieszkańcach osiedla, strażnicy zwracają uwagę, że w kwestii postoju pojazdów wiele zależy również od miejscowej spółdzielni mieszkaniowej.

Ponieważ aktualnie na ulicy Krańcowej rzeczywiście brakuje miejsc parkingowych, strażnicy patrolujący ten teren będą początkowo poprzestawać na udzielaniu pouczeń. Jednak kierowcy, którzy będą nagminnie łamać obowiązujące przepisy, muszą liczyć się z możliwością otrzymania mandatu karnego.