Święto Marii Kuncewiczowej ? dziś i jutro w Kazimierzu Dolnym

W ten weekend Muzeum Nadwiślańskie zaprasza do Kazimierza Dolnego ? proponując wspominanie postaci Marii Kuncewiczowej. Dzięki zaplanowanym wydarzeniom kulturalnym będzie można lepiej poznać życie i twórczość pisarki.

Muzealny Oddział Dom Kuncewiczów jak co roku organizuje Święto Marii ? zachęcając gości do tego, by odwiedzili nadwiślańskie miasteczko, poświęcając uwagę tej nietuzinkowej, mocno związanej z Kazimierzem Dolnym postaci. Tegoroczne, sobotnie obchody odbędą się w nieco nietypowym miejscu. Organizatorzy korzystają z uprzejmości kazimierskiej parafii św, Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła ? okolicznościowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 15.00, odbędzie się w pomieszczeniach Wozowni, przy ulicy Zamkowej.

Centralnym punktem sobotniego harmonogramu będzie wykład, wygłoszony przez Danutę Sękalską. Prelegentka przygotowuje właśnie monografię Marii Kuncewiczowej ? ma dostęp do wielu interesujących materiałów i na ich podstawie będzie mogła przedstawić słuchaczom bardzo interesującą opowieść o pisarce. Szczególny nacisk ma zostać położony na relacje Marii Kuncewiczowej z jej synem Witoldem ? a pozwoli na to wgląd w ich prywatną korespondencję. Wykład będzie jednocześnie przyczynkiem i zachętą do tego, by wrócić do książek pisarki i innych pamiątek, które przechowują pamięć o jej życiu i twórczości. Niezwykłym eksponatem, który zostanie zaprezentowany tego dnia, będzie Dyplom Medalu Niepodległości ? odznaczenia i wyróżnienia, jakie Maria Kuncewiczowa otrzymała z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego.

Oddział Dom Kuncewiczów przedstawi gościom Święta Marii także niezwykły prezent, jaki niedawno otrzymało Muzeum. Chodzi o oryginalny ekslibris, zaprojektowany właśnie z myślą o kazimierskiej placówce, pielęgnującej pamięć o Kuncewiczach. Pieczęć została zaprojektowana przez studentów Wydziału Artystycznego UMCS ? teraz będzie służyła do stemplowania książek i innych pamiątek.

Niedziela, drugi dzień tego wyjątkowego świętowania, zachęci do większej aktywności. W południe, sprzed Domu Kuncewiczów wyruszy spacer literacki ? jego trasa powiedzie szlakiem Dwóch Księżyców, opracowanym w taki sposób, by goście mogli podążać śladami związanej z Kazimierzem rodziny literatów. Ten spacer będzie miał wyjątkowy charakter, ponieważ wówczas szlak zostanie oficjalnie, uroczyście otwarty. Wędrowanie po miasteczku, które dla Kuncewiczów było miejscem szczęśliwym, także inspirującym do twórczej pracy, będzie mieć tego dnia szczególnie sentymentalny charakter. Zarówno spacer, jak też całe tegoroczne obchody Święta Marii zakończy wizyta na kazimierskim cmentarzu, chwila zadumy przy grobach Marii i Jerzego Kuncewiczów.