Trwa czwarty dzień strajku nauczycieli – także w Puławach

W puławskim ratuszu zapytaliśmy, jak dziś wygląda sytuacja w naszym mieście – które placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze obecnie pracują, a które nie.

Od poniedziałku (8 kwietnia) trwa ogólnopolski strajk nauczycieli. Tamtego dnia, w Starostwie Powiatowym dowiedzieliśmy się, że do protestu przyłączyło się jedenaście z siedemnastu placówek oświatowych, kształcących młodzież – strajkują tam niepełne grona pedagogiczne.

Od czterech dni w akcji protestacyjnej biorą udział również szkoły i przedszkola z Puław. Jak informowaliśmy na naszej antenie w poniedziałek, w pierwszym dniu protestu strajkowali pracownicy dziesięciu przedszkoli i ośmiu szkół – placówek podlegających władzom naszego miasta. Dziś rano zwróciliśmy się z pytaniem o bieżącą sytuację – opowiedziała nam o niej Anna Maj, kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych puławskiego Urzędu Miasta:

– Z dostępnych informacji wynika, że strajkują pracownicy wszystkich szkół prowadzonych przez Miasto Puławy – oprócz Szkoły Podstawowej nr 4, która do strajku w ogóle nie przystąpiła. Natomiast jeśli chodzi o przedszkola, nie strajkują cztery placówki: nr 7, 10, 14 i 16.

Wynika z tego, że Miejskie Przedszkola nr 7 i 16 wycofały się z akcji protestacyjnej, ale strajk trwa w ośmiu pozostałych przedszkolach, nie zmieniła się sytuacja w szkołach prowadzonych przez miasto. Dodajmy, że ci nauczyciele i dyrektorzy, którzy nie przystąpili do strajku, organizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla tych dzieci, które rodzice przyprowadzają do przedszkola lub szkoły. Anna Maj odniosła się również do prowadzonych w tych dniach egzaminów gimnazjalnych: poinformowała, że we wszystkich szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto Puławy, egzaminy odbywają się normalnie.