Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe

Nagrody Starosty Puławskiego czekają na zawodników, trenerów i inne osoby przyczyniające się do popularyzowania sportu i kultury fizycznej.

Do 31 marca można zgłaszać kandydatury osób, które w ciągu minionego roku osiągnęły imponujące wyniki w dziedzinie sportu. O wyróżnienia przyznawane przez Starostę Powiatu Puławskiego, mogą ubiegać się zawodnicy, którzy w 2018 roku osiągnęli wysokie wyniki, biorąc udział w sportowej rywalizacji oraz trenerzy, którzy z sukcesem przygotowali swoich podopiecznych do takich zmagań. Ponadto, zgłaszać można również osoby, które w minionym roku wyróżniały się, pracując na rzecz krzewienia kultury fizycznej: angażując się w popularyzowanie sportu czy organizację zawodów. Nagrody Starosty Puławskiego są przyznawane oczywiście osobom, które mieszkają na terenie naszego powiatu lub są związane z tutejszymi podmiotami, działającymi w dziedzinie kultury fizycznej.

Kandydatury mogą zgłaszać między innymi kluby sportowe, ale też instytucje, na przykład organy administracji państwowej. Dokonanie zgłoszenia polega na dostarczeniu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Puławach kompletu dokumentów: wypełnionego wniosku, podpisanej klauzuli informacyjnej, a także kopii dyplomów, poświadczających osiągnięcie deklarowanych wyników sportowych.Szczegółowe informacje na temat naboru zgłoszeń, a także wzór wniosku, można znaleźć na stronie internetowej puławskiego Starostwa Powiatowego.