Trwa rejestracja na bezpłatne szkolenie dla rolników

Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się więcej na temat OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Zaproszeni goście przedstawią, dlaczego OZE otwiera drogę do innowacyjnego rolnictwa.

Bezpłatne szkolenie, poświęcone wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, odbędzie się 21 marca, w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Będzie można poznać wiele praktycznych aspektów zagadnienia, bo wśród prelegentów pojawią się między innymi użytkownicy tego rodzaju instalacji. Od nich zebrani dowiedzą się, co można zyskać, jakie koszty trzeba ponieść, na co trzeba uważać i z czym się liczyć, decydując się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Gośćmi będą również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Eksperci będą prowadzić też dyskusję, podczas której zostaną omówione różne problemowe kwestie.

Organizator szkolenia, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zaprasza do udziału rolników, mieszkańców wsi, a także przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane powinny się najpierw zarejestrować: ta procedura odbywa się w trybie elektronicznym, a jej końcowa data to 13 marca. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, www.kowr.gov.pl.