Ulica Żuławy w Gołębiu zostanie w tym roku przebudowana

Będzie to możliwe między innymi dzięki dofinansowaniu, które Gmina Puławy pozyskała ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Umowę w tej sprawie zawarto w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w miniony poniedziałek (27 maja). Pisemną decyzję o przyznaniu dotacji odebrał Wójt Gminy Puławy, Krzysztof Brzeziński. Dofinansowanie w wysokości blisko 800 tysięcy złotych sprawi, że wszystkie plany dotyczące modernizacji ulicy Żuławy będą mogły zostać zrealizowane. Droga zyska nową nawierzchnię asfaltową, kanalizację deszczową i oświetlenie. Trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę prac – jeśli zakończy się w pierwszym terminie, przewiduje się że modernizacja drogi potrwa do połowy października.