Wraca temat mostu, który ma połączyć gminy Kazimierz Dolny i Janowiec

Wyniki wyborów samorządowych sugerują, że realizacja rządowego planu, dotyczącego budowy nowych polskich mostów, może doczekać się realizacji.

„Mosty dla Regionów” – to rządowy program, w ramach którego Polska ma zyskać nowe nadrzeczne przeprawy. Przedstawiając swój pomysł, rządzący wskazali 21 rekomendowanych inwestycji, które mogą liczyć na wsparcie budżetu państwa: dofinansowanie może stanowić nawet 80% wartości konkretnego przedsięwzięcia. Wśród tych wybranych lokalizacji dla nowych mostów znalazła się przestrzeń między Kazimierzem Dolnym i Janowcem, rozdzielona wstęgą Wisły.

Projekt „Mosty dla Regionów” zyskał podpis premiera Mateusza Morawieckiego pod koniec lipca tego roku. Cały plan jest bardzo mocno forsowany przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie przez pomysłodawcę tej idei, wiceministra z resortu inwestycji i rozwoju, Artura Sobonia. W rozmowie z naszym reporterem wiceminister wyraził przekonanie, że nowe połączenie jest potrzebne obu gminom, a korzyści mogą odczuć też Puławy i reszta naszego powiatu. Podkreślił też, że pomysł wybudowania mostu na wysokości Kazimierza Dolnego i Janowca to dobre posunięcie strategiczne, ponieważ obie miejscowości to, pod kątem turystyki, „wizytówka” całego województwa lubelskiego.

Wiceminister Soboń zapewnił, że rozumie obawy samorządów Kazimierza i Janowca, ale jednocześnie przypomniał, że cała inwestycja potrzebuje niewielkiego wkładu finansowego obu gmin – lwia część wydatkowania leżałaby po stronie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Jak wiemy ze wstępnych wyników wyborów samorządowych, sejmik wojewódzki trafił w ręce Prawa i Sprawiedliwości – a to niewątpliwie sprzyja temu, by rządowy projekt był realizowany. Artur Soboń zapowiedział również szerokie konsultacje, z mieszkańcami obu gmin i dodał, że decyzja w sprawie dokładnej lokalizacji mostu będzie należała do samorządów. Sam przedstawił trzy propozycje (odcinki Bochotnica – Kolonia Nasiłów, Zastów Karczmiski – Lucimia i okolice Krowiej Wyspy, niedaleko rezerwatu przyrody, pomiędzy Mięćmierzem a Podgórzem). Wiceminister dodał, że zamierza udowodnić, że wybudowanie nowego mostu jest możliwe.