Załoga

PREZESI SPÓŁKI:
Adam Uhle
Wojciech Matczak

ZAŁOGA:

Magdalena Nowosadzka – Redaktor Naczelna Radia Puławy 24

ORAZ:

Kamila Dębczak
Agnieszka Gorczyca
Cristian Górski
Mateusz Grzegorczyk
Mirosław Kozioł
Hubert Nowakowski
Marcin Nowosadzki
Maja Ochal
Dagmara Ostałowska
Cezary Pora
Dominika Rodzoch-Młodkowska
Maciej Rugała
Maciej Saran
Paweł Serwatko

BIURO:
Katarzyna Figura-Kiełpsz
Agnieszka Król